शीर्ष
ग्राफची निर्मिती...
लोड करीत आहे...

आंबा आणि अननस मधील कॅलरीज

स्वॅप <> अननस आणि आंबा मधील कॅलरीज
 कॅलरीज </>
 प्रमाण
100 ग्रॅम
100 ग्रॅम
 सोललेल्या फळांमधील उष्मांक
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
+
 न सोललेल्या फळांमधील उष्मांक
60.00 किलोकॅलरी
11
+
50.00 किलोकॅलरी
14
+
+
📊
+
 गोठलेल्या फळांमधील उष्मांक
60.00 किलोकॅलरी
12
+
50.00 किलोकॅलरी
15
+
+
📊
+
 वाळलेल्या फळांमधील उष्मांक
314.00 किलोकॅलरी
15
+
245.00 किलोकॅलरी
31
+
+
📊
+
 कॅन केलेल्या फळांमधील उष्मांक
75.00 किलोकॅलरी
13
+
52.00 किलोकॅलरी
21
+
+
📊
+
 अन्नामध्ये उष्मांक
 रसामध्ये उष्मांक
50.00 किलोकॅलरी
30
+
53.00 किलोकॅलरी
27
+
+
📊
+
 जॅममध्ये उष्मांक
250.00 किलोकॅलरी
19
+
265.00 किलोकॅलरी
13
+
+
📊
+
 पाई मध्ये उष्मांक
120.00 किलोकॅलरी
48
+
303.00 किलोकॅलरी
17
+
+
📊
+